Horoscopen: liefde en relaties

LiefdeDe vanzelf­sprekend­heid waar­mee we rela­ties aan­gaan wordt bepaald door onze vroege kinder­tijd, de eerste liefdes­band is immers die met onze ouders.

Liefde is geven en nemen, een balans vinden tus­sen autono­mie en verbonden­heid. Er valt altijd wat te wen­sen in de liefde, maar hope­loos is het zel­den.


Relatiehoroscoop

RelatiehoroscoopMet deze horos­coop kun je meer in­zicht krij­gen in hoe­verre je rela­tie vanzelf­sprekend al in harmo­nie is en wel­ke con­flic­ten er kun­nen gaan spe­len. Hoe ziet jul­lie onder­linge rela­tie eruit, ben je benieuwd wat de ster­ke en zwak­ke pun­ten zijn? Bekijk dan hier on­line je relatie­horoscoop.

Naar de relatiehoroscoop


Erotische horoscoop

Erotische horoscoopWil je de liefde van je leven ver­lei­den? Wil je graag inzicht krij­gen in wat iemand echt enthou­siast maakt en wat juist een afknap­per is?

Raadpleeg dan onze ero­tische horos­coop!

Naar de erotische horoscoopAlle persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt.

Liefdeshoroscopen voorspellingen

Deze horoscopen vind je ook bij de horos­copen voor­spel­lingen:

De liefdeshoroscopen 2024


Ouder-kind relatiehoroscoop

ouder-kind horoscoopBij de ouder-kind relatie­horoscoop kun je je eigen ster­ren­beeld en het ster­ren­beeld van je kind kie­zen om te kij­ken hoe jul­lie tegen­over elkaar staan. Waar­mee kun je je kind behulp­zaam zijn? Of waarom bot­sen jul­lie zo vaak met el­kaar?

Naar de Ouder-kind horoscoop


Chinese relatiehoroscoop

chinese relatiehoroscoopOok al heb je de man of vrouw van je dro­men ont­moet en ben je stapel­dol op hem of haar, in het le­ven van alle­dag kan het soms toch wat tegen­vallen. Je be­grijpt maar niet waar­om jouw part­ner zo over­dreven rea­geert terwijl jij juist...

Herken je dit? Bekijk dan de Chinese relatie­horos­coop van jouw part­ner en lees wat daar­bij de achter­lig­gende drijf­veren zijn.

Naar de Chinese relatie­horoscoopCursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meerSpirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cur­sus­sen en erva­ringen uit­wis­selen in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...