Horoscopen: voorspellingen

VoorspellingenAstrologie is een heel oude methode om met be­hulp van planeet­standen mense­lijke eigens­chappen te bepa­len en de toe­komst te voor­spel­len. Het werd al beoefend en bestu­deerd ten tijde van het oude Baby­lon (het hui­dige Irak).

In dit overzicht vind je de horos­copen die je meer in­zicht in de toe­komst geven. We heb­ben aparte over­zich­ten gemaakt voor liefde en rela­ties en voor alle andere horos­copen.


Maandhoroscoop maart

MaandhoroscoopDe maand­horoscoop voor maart 2024 geeft je inzicht en biedt je begrip om je te ontwik­kelen zodat je je gehol­pen voelt bij de dingen die je doet.

Naar de maand­horos­coop maart

Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-cursus om je para­nomale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Jaarhoroscoop 2024

Jaarhoroscoop 2024De jaarhoroscopen 2024 lichten een tipje van de sluier op op het vlak van gezond­heid, liefde en vriend­schap, carrière en financiën.

Naar de jaarhoroscoop 2024

Naar de EXTRA jaarhoroscoop 2024Liefdeshoroscoop 2024

Liefdeshoroscoop 2024De liefdes jaar­horoscopen 2024 lich­ten een tipje van de sluier op op het vlak van rela­ties, vriend­schap­pen en kan­sen in de liefde.

Naar de liefdes­horos­coop 2024


Chinese horoscoop 2024

Chinese jaarhoroscoop Omdat Chinezen rekenen in maan­jaren be­gint de Chine­se kalen­der niet zoals bij ons op 1 janu­ari, maar ergens in de periode tussen eind januari en mid­den februari en dat ver­klaart ook waarom een chi­nees dieren­riem­teken bijvoor­beeld van 15 febru­ari tot 2 febru­ari van het daarop vol­gende jaar kan heer­sen.

Het jaar van de Draak loopt van 10 februari 2024 t/m 28 januari 2025

Naar de Chinese horoscoop van de Draak


Alle persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt.


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten